Tweede performance !!!!
De man waar gans Vlaanderen op zat te wachten was er ook in deze tweede aflevering bij. En hoe ... Weer probeerde hij de kunstwereld op z'n kop te zetten door te beweren dat hij het paneel van de Rechtvaardige Rechters had teruggevonden. Maar al vlug bleek dat het om een jammerlijk misverstand ging. Trechters en Rechters klinken nogal gelijk ...
Bij het vertellen over zijn speciaal huisdier, namelijk zijn wandelende TAK, kwam de ware Man Van Melle naar boven. Na zijn tak om een hondje te hebben gestuurd werden zijn bedoelingen duidelijk. Vrouwen die zijn TAK wilden zien konden altijd schrijven naar de Koekoekstraat 70 in Melle. Meteen had Vlaanderen nu ook zijn adres.
De Man Van Melle kwam voor de derde keer in beeld met zijn ontroerende verhaal over een autobus vol ministers die zonder omkijken een hondje omvergereden hadden. Toch bleven de ministers maar zingen van 'mooi, het leven is dus werkelijk mooi'. De MvM was er nog altijd niet goed van. Vrouwen konden hem altijd schrijven voor de nazorg.
Bij het laatste optreden van de MvM werden we er op attent gemaakt dat Elio nog niet al z'n boeken had teruggebracht naar de jeugdbibliotheek van Melle.
.