7gast02.jpg (10675 bytes) Jan Hoet
In deze zevende aflevering was de gast niet direct iemand die je in dit programma zou verwachten. Of toch,... van deze gast bestond er geen kopie, er was maar n origineel. "De conservator van het Museum van Hedendaagse Kunst te Gent, de paus van de Vlaamse kunstwereld... Jan Hoet." plaatklkl.jpg (3829 bytes)
Verbaasd over het massale applaus kreeg Jan Hoet onmiddellijk een vraagje voorgeschoteld. Een eenvoudig vraagje volgens Tom ... "Wat is Kunst? plaatklkl.jpg (3829 bytes) " Een vraag die bijna niet te beantwoorden is volgens Jan Hoet, die zelf al vanaf zijn twaalfde met kunst bezig is. "Proberen iets te zeggen en in beelden uit te drukken met de middelen die de maatschappij u geeft", was de enige omschrijving die de werkelijkheid ietwat benaderde. Een echte definitie geven is onmogelijk.
7gast03.jpg (10675 bytes)7gast04.jpg (10675 bytes)7gast05.jpg (10675 bytes)
Om even te profiteren van de aanwezigheid van een echte kunstkenner hadden Bart en Tom enkele schilderijen opgesteld in de studio. Toen Jan zijn mening mocht geven bleken de schilderijen nogal 'dood' te zijn en alles behalve 'fris' te ogen. Het tweede schilderij was iets beter
7gast01.jpg (10675 bytes) maar omdat het meer plagiaat was, werd het als slechter omschreven. Op de schalkse vraag of iemand die dergelijke schilderijen maakt nu een kunstenaar is antwoorde Jan Hoet zeer gevat :  "Nee, dat is iemand die verft! plaatklkl.jpg (3829 bytes) " Tom en Bart hadden nochtans hun uiterste best gedaan om het eerste en derde schilderij zo echt mogelijk te laten lijken. Maar het oog van een kenner is moeilijk om de tuin te leiden.
7gast06.jpg (10675 bytes)7gast07.jpg (10675 bytes)7gast08.jpg (10675 bytes)
7gast09.jpg (10675 bytes)7gast10.jpg (10675 bytes) Ten tijde van deze uitzending was er pas een nieuwe tentoonstelling geopend genaamd 'De Rode Poort'. Hier was een soort reserve te zien van kunst over de ganse wereld. Zeg maar een Ark van No, maar dan met kunst. Om dit objectief te beoordelen trok Tom samen met enkele 'vriendinnen' naar deze tentoonstelling. Voor de een was het niets meer dan rommel voor de opkuis, terwijl de ander niet echt kritiek wilde leveren op andermans werk. Nog iemand anders dacht dat ze niet hadden opgeruimd en weer een andere vrouw vond het allemaal een verspilling van energie om een gebouw te verwarmen en te verlichten voor die rommel. De naakte atletische jongeman die op een televisietoestel te zien was werd dan wel weer als 'moderne
kunst' aanzien. Jan Hoet kon wel begrip opbrengen voor de mening van deze mensen en gaf hen op bepaalde punten zelfs gelijk. Ook hier kon men Jan Hoet amper tot stilte bewegen eenmaal hij op dreef was. De vrolijke gast had er zelfs op het einde nog volop plezier in.
Jan Hoet: gezien ... Ook nu weer doen we een beroep op onze Internetters om links kenbaar te maken die min of meer te maken hebben met Jan Hoet. Musea allerhande die op Internet terug te vinden zijn, zijn eveneens welkom.