9vraag1logo.jpg (11355 bytes)
De reportage was ... WAAR
De gast zei ... WAAR
Klein Vlaanderen ... 69 % 31 %
Vlaanderen .... 74 % 26 %
9vraag1_01.jpg (9688 bytes)9vraag1_02.jpg (9688 bytes)9vraag1_03.jpg (9688 bytes)
De heer Bansah is garagist in Duitsland. Niet echt zo speciaal, ware het niet dat hij tevens koning-in-functie is van Hohoe in Ghana, en dit gedurende de laatste zeven jaar. Omdat zowel zijn vader als zijn oudere broer linkshandig waren, erfde hij de troon toen zijn grootvader overleed. In Ghana kan men immers geen koning worden indien men linkshandig is omdat men eet met de rechterhand en de linkerhand gebruikt om een welbepaalde plek af te vegen. Door een internationale uitwisseling via Bonn-Bad Godesberg kwam hij naar Duitsland en is er tot op heden ook gebleven.Als hij naar Afrika reist, mag hij niet rechtstreeks naar huis rijden. Het hele volk komt hem opwachten. Met muziek en vrouwen die hun kleren uittrekken en op de grond leggen wordt de thuiskomst van de koning gevierd. Over de kleren van die vrouwen loopt hij
9vraag1_04.jpg (9688 bytes)9vraag1_05.jpg (9688 bytes)9vraag1_06.jpg (9688 bytes)
9vraag1_07.jpg (9688 bytes)9vraag1_08.jpg (9688 bytes)9vraag1_09.jpg (9688 bytes) dan zijn paleis binnen. Als hij niet in zijn land is, regeert hij via fax en telefoon. Indien het een futiliteit betreft kan hij de telefoon gebruiken. Betreft het echter een belangrijke beslissing dan wordt er gefaxt van Ludwigshafen naar Ghana. Bij dat regeren en ook in het dagelijkse leven wordt de koning beschermd tegen alle kwaad door een witte veer die hij gekregen heeft van de laatste medicijnman van zijn streek. Als hij die witte veer altijd bij zich draagt kan er hem niets gebeuren. Zelfs de radarcontroles kan hij dank zij die kracht ontlopen.plaatklkl.jpg (3829 bytes)
9vraag1_10.jpg (9688 bytes)9vraag1_11.jpg (9688 bytes)9vraag1_12.jpg (9688 bytes)