De ACHTSTE Aflevering ...
De ganse week had in het teken gestaan van de grootste klopjacht sinds tijden:de zoektocht naar Chris Dusauchoit !
Michiel had een hele week Vlaanderen hard nodig gehad om Chris te vinden ! Veel mensen hadden hem bijgestaan in deze niet aflatende zoektocht, maar nog veel meer mensen, sympathisanten van Chris, hadden Michiel vele uren laten verliezen door valse tips door te geven.
Aan het begin van de uitzending had Michiel nog steeds geen idee waar Chris eigenlijk iedere avond had geslapen (wat de opdracht was) ! Zowel Chris als Michiel bekenden dat ze eigenlijk niet wisten waar ze aan begonnen waren:de afgelopen week was voor beiden bijzonder slopend geweest, maar het einde was nabij ! Chris had een videofoon laten installeren bij zijn schuiloord en zat zo rechtstreeks in de uitzending bij de Schalkse Ruiters. Ondanks geniepige pogingen van Bart en Tom konden ze Chris niet verlokken om alsnog de locatie van zijn verblijfplaats per ongeluk te onthullen.
Ondanks de grote stress was Chris de afgelopen week wel duidelijk in zijn element ! Overal waar men keek zag men wel een glimp van de Studio Brussel-prezentator. Zo verscheen hij eventjes op de babbelbox van Man Bijt Hond, die stond opgesteld op het autosalon. Hij liet zich ook fotograferen in Melle en werd meerdere malen gesignaleerd in Schalkhoven of in één of andere Koekoekstraat.
Vanuit het NAVO-hoofdkwartier in Evere (dat een rechtstreekse lijn heeft met de VRT) presenteerde hij zelfs een half uur lang zijn programma bij Studio Brussel. Tenslotte was hij het laatst gesignaleerd geweest bij de opnames van het Gouden Oog....waar Michiel bij was geweest maar die, wegens de nakende Schalkse Ruiters uitzending, onmiddellijk weer was vertrokken. Vooral de dames betuigden hun sympathie voor de "underdog" in het spel, hoewel ze niet zeker wisten wie de "underdog" nu eigenlijk wel was !
Michiel had van zijn kant ook een videodagboek opgesteld. We zagen hoe snel de stemming evolueerde van goed in het begin tot wanhopig na zes zenuwslopende dagen. Het ontbrak Michiel in ieder geval niet van de nodige inzet. De eerste dag werd de VRT ondersteboven gehaald. Ook de tweede dag was Michiel nog het zelfvertrouwen zelf en bracht goed geluimd rapport uit aan Bart en Tom. Vanaf de derde dag begon het fout te lopen. Deur aan deur-acties leverden niets op. Ook de Man van Melle (vermomd als Chris) kon hem niet helpen. Speurtochten door de straten bracht eveneens geen soulaas. De nachtrust moest er tenslotte ook aan geloven !
Bart en Tom hadden een week lang voor Chris moeten invallen. Zo was er het prezenteren van de Zamu Awards in Carré (confituurke?). Ook op Studio Brussel moesten ze hem vervangen, ze hadden echter niet verwacht om de prezentator in te vervangen door de lokalen van de radiozender te moeten schuren. Ook de honden van Chris moesten dringend worden uitgelaten.
Bart en Tom trokken naar de woonplaats van Dusauchoit en waren verbaasd over de bouwvallige woonst die ze aantroffen. De afwas bleek in jaren niet gedaan te zijn ! Nog maar pas aangekomen hadden ze al bezoek van een gerechtsdeurwaarder die voor hen het probleem van de afwas oploste: samen met de honden werd ze in beslag genomen ! Het antwoordapparaat gaf prijs dat hij een zekere Sonja moest gaan ophalen bij het jazzbalet. Tom ging er undercover naar toe maar kwam van een kale reis terug !
De vrome Chris las blijkbaar ook iedere week voor in de kerk, een taak die voor deze keer door de Schalkse Ruiters werd waargenomen. Als afsluiter moest er nog een bezoek gebracht worden aan de jarige moeder van Chris, die zeer verheugt was om te zien (of net niet) dat Chris een vriend had !
Met de steun van zijn volledig vrouwelijk team kwam Michiel dan uiteindelijk toch Chris op het spoor: hij had een adres. De grote middelen werden meteen ingeschakeld en de, in België alomgekende, helicopter "Augusta A109" werd gebruikt om Michiel zo vlug mogelijk richting Chris te sturen. Ondertussen was de tijd gekomen om terug te schakelen naar Michiel die zich in de helicopter ergens boven West-Vlaanderen bevond.
Een overzicht van de strijd die zich de afgelopen dagen had afgespeeld, liet Michiel's helicopter toe om een geschikte landingsplaats te vinden. Michiel was er niet gerust in toen hij nauwkeurig specifieerde hoe hij aan de locatie was gekomen. Behulpzame burgers hadden hem in de loop van vrijdag en zaterdag dan toch op het juiste (?) spoor gebracht ! Het uur van de waarheid was aangebroken en met een bang hart liep hij naar de achterdeur van de woonst. Niemand minder dan Phaedra Hoste deed de deur open en deed Michiel de moed in de schoenen zakken.
Lang bleef hij niet zitten met dit gevoel....Chris verscheen ten tonele ! Beide vielen elkaar geëmotioneerd in de armen en trokken naar binnen. In Phaedra's sfeervolle kamer was het tijd om bij te praten. Chris was tot vlak voor de uitzending van plan geweest om in het hol van de leeuw:de VRT te verblijven. De door de Ruiters toegevoegde regel dat hij niet in Brussel mocht vertoeven bracht echter roet in het eten ! Vertwijfeld klampte hij Phaedra aan die bereidwillig de komende week onderdak wou verschaffen aan Chris, een positie die hem door menig man (en hier en daar zelfs vrouw ;-) benijd werd ! Michiel en Chris besloten het verhaal door er één (en waarschijnlijk nog veel meer) op te gaan drinken !
(extra geluidje : 'missproken' )
Zoals tijdens het vorig seizoen viel de uitzending van het Gouden Oog ook deze keer samen met die van de Schalkse Ruiters. Ook deze keer werden ze genomineerd en om alles te kunnen volgen stonden overal in de studio tv's opgesteld die rechtstreeks de beelden van het Gouden Oog toonden. Toen het ogenblik eindelijk zo ver was, bleek al deze moeite niet tevergeefs:voor de tweede keer wonnen ze het Gouden Oog !